Home / Prezentare amfiteatru / Conceptul de amfiteatru interactiv /

Conceptul de amfiteatru interactiv

Proiectul Amfiteatru Interactiv – „Amfiteatrul Nicolae S. Gheorghiu” a fost lansat în data de 21 decembrie 2010 la Universitatea „Politehnica” din Timişoara, Facultatea de Mecanică.

Întregul proiect este dedicat personalităţii Prof. dr. ing. Nicolae S. Gheorghiu.

Conceptul a fost propus, dezvoltat şi finanţat în faza iniţială de ing. Adrian Gheorghiu, absolvent al Facultăţii de Mecanică din Timişoara, promoţia 1981, fiul cunoscutului profesor.

Proiectul integrează tehnologie de ultimă oră şi instrumente didactice, într-un sistem interactiv, aplicabil atât în procesul educativ curent, cât şi în învăţământul la distanţă. Cu ocazia inaugurării au fost expuse ca demonstraţii o serie de situaţii tipice de lucru din cadrul Amfiteatrului Interactiv.

Aflate încă în fază de studiu, sistemele interactive din domeniul educaţional au început să apară în ultimii 4-5 ani în ţările cele mai dezvoltate, odată cu accesarea sistemelor WiFi.

Transmiterea de informaţii complex structurate, prin modalităţi inedite şi stimulative, îi va determina pe studenţi să depăşească stadiul simplei achiziţii repetitive de cunoştinţe şi să-şi dezvolte creativitatea şi gândirea autonomă, conform propriilor ritmuri şi obiective formative, într-un parcurs individualizat, atent asistat de profesori.

Sinergia unei concepţii tehnologice înnoitoare şi implementarea unor echipamente competitive, disponibile pe piaţă, poate fi recalibrată în funcţie de obiective didactice ulterioare. Ea poate fi reconfigurată constant ca interfaţă dinamică între profesorii şi studenţii implicaţi în toate formele de învăţământ universitar.

Avantajele principale ale proiectului constau în:

  • aplicabilitatea imediată, ce nu presupune în primă instanţă modificarea radicală a tehnicilor de predare;
  • schimbarea de paradigmă, pe termen lung, prin implicarea efectivă a studenţilor în demersul didactic.

Sponsorizari/Parteneriate

Investitia necesara realizarii proiectelor a fost asigurata de Fam. Gheorghiu